Afgangsprøver på DAS

3
På DAS tager vi folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse.

De skriftlige prøver ligger i starten af maj, de mundtlige ligger i juni. Her følger et overblik over de forskellige prøvefag (status september 2014):

9. klasse, bundne prøver:

Dansk:
Skriftlig og mundtlig

Matematik:
Skriftlig og mundtlig

Engelsk:
Skriftlig og mundtlig

Fysik/Kemi:
Praktisk-mundtlig

Udtræksprøver

Pulje 1:
Biologi skr., geografi skr., matematik mundtl. eller idræt (en af prøverne bliver udtrukket for hele klassen)

Pulje 2:
Tysk skr., tysk mundtl., historie mundtl., samfundsfag mundtl., religion mundtl. eller engelsk skr. (en af prøverne bliver udtrukket for hele klassen)

10. klasse:

Dansk:
Skriftlig og mundtlig

Matematik:
Skriftlig og mundtlig

Engelsk:
Skriftlig og mundtlig

Tysk:
Skriftlig og mundtlig

Fysik/Kemi:
Praktisk-mundtlig

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: das-adm@mail.tele.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |