kontakt os på telefon: 4826 8697

Den bærende ide bag DAS er en skole, der er fri, opsøgende og udadvendt, og hvor eleverne bliver udfordret til at påtage sig et medansvar for deres skole.

Den Alternative Skole blev startet som et forældreinitiativ i 1974 og siden 1981 har DAS fungeret som en selvstændig skole med egen bestyrelse og ledelse.

Selvom skolen altid har ligget i Hillerød, har DAS også modtaget elever fra oplandet. Det er stadig tilfældet. I dag har Den Alternative Skole folkeskolens afgangsprøver efter både 9. og 10. klasse.

Skolen har elever i 7., 8., 9. og 10. klasse. Klasserne er små, og skolens undervisning og liv udfoldes i hverdagen på skolen i undervisningstiden mellem kl. 9 og kl. 15 – og på de mange studieture og lejrskoler, som både er en del af skolens undervisning og af det fællesskab elever og ansatte værdsætter og til stadighed fornyer.

Den Alternative Skole er en del af dansk friskoletradition. Fra skolens start i 1974 blev grundlaget skabt – i et samarbejde mellem lærere og forældre – for det der i dag er Den alternative Skole. Skolen udvikler og gennemfører undervisning der på en gang udfordrer den enkelte elev fagligt og personligt, og samtidig giver den enkelte de bedste forudsætninger for et voksenliv i et samfund der stiller hurtigt skiftende krav til dets borgere.

Skolen er i sig selv et lille samfund. Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter. Forskellighederne ses som en inspirationskilde i det daglige arbejde. Det er skolens ånd at forældre, elever og lærere mødes i åbenhed og hver for sig og sammen bidrager til en berigende hverdag.

Skolen er et godt sted at lære og den er et godt sted at være.

Skolens lille samfund er et læringsfællesskab, der bygger på elevernes lærelyst, på faglighed, på opfindsomhed, på kreativitet og på gensidig forpligtigelse.

På skolen er vi opmærksomme på hinanden og lytter til hinanden.

Skolen skaber for hver enkelt elev mulighed for medindflydelse og medansvar.

Skolen danner og udvikler mennesker. Vi forstår mennesket som nysgerrigt, skabende og handlende.

Skolen udvikler mennesker, der er rustet til livet.

Faglighed
Faglighed er de unges kendskab til det enkelte fags begreber. Deres evne til at anvende fagets begreber samt, at deres tilgang til det enkelte fag er undersøgende og nysgerrig.

Nysgerrighed
Broen mellem hjerne og hjerte er nysgerrighed. Vi ønsker at eleverne udvikler åbenhed over for mennesker og det liv de møder. 

Respekt for andre
Vores skolemiljø repræsenterer opmærksomhed, indlevelse, empati og ordentlighed i alle relationer.

Selvrespekt
Vores skolemiljø giver god baggrund for at udvikle selvrespekt, turde sætte grænser, turde tro på egne ideer og initiativer.

Demokratisk dannelse
Evnen til at kunne lytte, vurdere og kommunikere i mange forskellige forhold, ser vi som den demokratisk dannelse, der er en betydningsfuld del af det at være menneske.

Fællesskab
Samarbejdet på vores skole er forbundet med, at alle har lyst til at bruge sig selv i fællesskabet.

Mod
Handleevne, vedholdenhed og livsduelighed er ingredienserne i det mod, vi fremelsker hos vores elever.

Fordybelse
Evnen til fordybelse er et solidt fundament i  et rigt liv og samtidig en vigtig kompetence i et uddannelsesforløb.

Humor
Humor kan meget. Derfor er latter og smil hverdagskost hos Den Alternative Skole. 

Skolen er i sig selv et lille samfund

Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter.

Undervisningen

På skolen undervises i de almindelige skolefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi, religion og idræt. Derudover er der undervisning i linjefagene musik, billedkunst, teater og krop og bevægelse.

Praktisk information

For at blive optaget på skolen, skal man have været på besøg på skolen først. Her bliver man mødt af elever fra skolens elevoptagelse, som viser rundt og fortæller om hverdagen her. Efter rundvisningen har man en samtale med skolelederen, som fortæller om skolen.

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød | Telefon: 48 26 86 97 | Mail: info@denalternativeskole.dk

| Designet i samarbejde med wkh.dk |