kontakt os på telefon: 4826 8697

das – den alternative skole

…er oprettet på forældreinitiativ i 1974

Den bærende ide bag DAS er en skole, der er fri, opsøgende og udadvendt, og hvor eleverne bliver udfordret til at påtage sig et medansvar for deres skole.

Den Alternative Skole blev startet som et forældreinitiativ i 1974 og siden 1981 har DAS fungeret som en selvstændig skole med egen bestyrelse og ledelse.

Selvom skolen altid har ligget i Hillerød, har DAS også modtaget elever fra oplandet. Det er stadig tilfældet. I dag har Den Alternative Skole folkeskolens afgangsprøver efter både 9. og 10. klasse.

Skolen har elever i 7., 8., 9. og 10. klasse. Klasserne er små, og skolens undervisning og liv udfoldes i hverdagen på skolen i undervisningstiden mellem kl. 9 og kl. 15 – og på de mange studieture og lejrskoler, som både er en del af skolens undervisning og af det fællesskab elever og ansatte værdsætter og til stadighed fornyer.

Den Alternative Skole er en del af dansk friskoletradition. Fra skolens start i 1974 blev grundlaget skabt – i et samarbejde mellem lærere og forældre – for det der i dag er Den alternative Skole. Skolen udvikler og gennemfører undervisning der på en gang udfordrer den enkelte elev fagligt og personligt, og samtidig giver den enkelte de bedste forudsætninger for et voksenliv i et samfund der stiller hurtigt skiftende krav til dets borgere.

Skolen er i sig selv et lille samfund. Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter. Forskellighederne ses som en inspirationskilde i det daglige arbejde. Det er skolens ånd at forældre, elever og lærere mødes i åbenhed og hver for sig og sammen bidrager til en berigende hverdag.

Skolen er et godt sted at lære og den er et godt sted at være.

Skolens lille samfund er et læringsfællesskab, der bygger på elevernes lærelyst, på faglighed, på opfindsomhed, på kreativitet og på gensidig forpligtigelse.

På skolen er vi opmærksomme på hinanden og lytter til hinanden.

Skolen skaber for hver enkelt elev mulighed for medindflydelse og medansvar.

Skolen danner og udvikler mennesker. Vi forstår mennesket som nysgerrigt, skabende og handlende.

Skolen udvikler mennesker, der er rustet til livet.

Faglighed
Vores faglighed styrkes gennem fordybelse, tværfaglige projekter og en undersøgende tilgang. .

Forskellighed 
Vores forskellighed giver mulighed for at lære at se nuancer og muligheder. 

Ansvar
Vi tager ansvar og alle deltager i skolens dagligdag, kultur og aktiviteter.

Dannelse
Hverdagen på skolen forbereder eleverne på større fællesskaber, som de vil møde senere i uddannelse, arbejdsliv og samfund.

Elevdemokrati
Elevdemokrati giver eleverne mulighed for at få indflydelse på undervisningen og dagligdagen på skolen.

Fællesskab
Vi har et fællesskab på skolen, som man udvikler sig og lærer i. 

 

Skolen er i sig selv et lille samfund

Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter.

Undervisningen

På skolen undervises i de almindelige skolefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi, religion og idræt. Derudover er der undervisning i linjefagene musik, billedkunst, teater, science og mad&natur.

Praktisk information

For at blive optaget på skolen, skal man have været på besøg på skolen først. Her bliver man mødt af elever fra skolens elevoptagelse, som viser rundt og fortæller om hverdagen her. Efter rundvisningen har man en samtale med skolelederen, som fortæller om skolen.

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød | Telefon: 48 26 86 97 | Mail: info@denalternativeskole.dk

| Designet i samarbejde med wkh.dk |

Den Alternative Skole

skifter navn