10. klasse på Den Alternative Skole

​For dig der vil dygtiggøre dig fagligt og udvikle dig personligt og socialt

Du vil blive fagligt udfordret i alle skolens fag

Grundfagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt og tværfag i længere projekter.

Du kommer i foråret på en 2 ugers projektlejrskole.

Her vil du lære om en anden kultur end din egen, og du vil blive klogere både på din verden og dig selv.

Du vælger en af linjerne

Musik, billedkunst, science, mad og natur, performance og teater.

Uddannelsesvejledning

Du får den vejledning du har brug for, så du kan vælge din ungdomsuddannelse.

Du slutter med

Folkeskolens 10.-klasseprøver.

Vores 10. klasse gør dig klar til at begynde på en ungdomsuddannelse

Skolens værdier og dig

Faglighed
Du styrkes og bliver fagligt dygtigere til at kunne fortsætte din uddannelse på ungdomsuddannelserne.

Fællesskab
Udover at indgå i det almindelige fællesskab på skolen deltager du sammen med din klasse i en længere projektlejrskole på 2-3 uger.

Forskellighed 
Forskellighed er en styrke! Gennem hele året arbejder vi på at udvikle forståelsen af at vi hver især bidrager med vores individualitet, egenart, og grundlæggende personlighed.

Demokrati 
I kraft af din alder og din erfaring har du specielt i 10. klasse mulighed for at bruge dig selv aktivt og at udvikle dig i forhold til fx mødeledelse, ansvarlighed, meningsdannelse, respektfuld samtale og gennem det at lære om det grundlæggende i at være aktiv samfundsborger.

Ansvar
Du indgår i et ansvarsbevidst fællesskab med gensidige forventninger. Du forventer af dig selv at du bliver dygtigere og udvikler dig personligt sammen med andre. Du kan forvente at skolen vil understøtte dig i din egen ansvarsfulde udvikling.

Dannelse
Du vil blive klar til at fortsætte din færd i livet; fagligt dygtigere, personligt og socialt udviklet, aktivt medlevende og med samlet større integritet mod et fremtidigt uddannelsesforløb og et aktivt liv som medborger i samfundet.

Fag

Grundfag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi og idræt
Tværfag: samfundsfag, historie, religion, naturfag
Linjefag: musik, billedkunst, science, mad og natur, performance og teater

Tværfag

Der undervises i tværfaglig projektorienteret undervisning med afsæt i en årsplan, der klart og overskueligt beskriver årsoverskrift, delprojekter, fag der indgår, tidsramme, arbejdsmetoder, fremlæggelser m.m.

Årsoverskrift

Danmark i Verden – fra lokal til global

  • Danmark historisk; fra landbrugsland over industrisamfund til videnssamfund
  • Velfærdsstaten Danmark; det danske arbejdsmarked, politik, økonomi og samfundstemaer
  • Danmark og EU
  • Danmarks rolle i det internationale samfund og som aktør i en globaliseret verden
  • TEMA: Den globale verden; tema om bæredygtig udvikling
  • Projektlejrskole: 2-3 ugers projektlejrskole

Uddannelsesvejledning

Din projektlærer og din uddannelsesvejleder vil i løbet af året hjælpe dig med dit fremtidige valg af uddannelse. Du vil sammen med dem udarbejde din egen uddannelsesplan for fremtiden, og den vil du have med, når du påbegynder ungdomsuddannelsen efter 10. klasse.

Praktik og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
I uge 41 skal du i en uddannelses- og erhvervsrettet praktik. På baggrund af den laver du din Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som du skal aflevere og fremlægge.

Opgaven tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter du har deltaget i. Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job.

Den bliver evalueret skriftligt, og du kan selv bestemme om du også vil have karakter for opgaven.

Brobygning
Der vil indgå obligatorisk 5 dages brobygningsforløb, og der kan derudover laves individuelt brobygningsforløb på op til 5 uger.

Dette frivillige forløb kan eventuelt være kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Eksamen

Du afslutter dit skoleår med folkeskolens afsluttende 10.-klasse-prøve i grundfagene; dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi.

Det er skolens grundholdning at alle elever går til alle prøverne i fagene. Det kan vurderes individuelt om det eventuelt skal være på 9. klasses niveau, hvis det er muligt.

Du får et afgangsbevis, der viser hvilke fag du har haft. Det viser også de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de prøver du har deltaget i.

Du kan selv vælge om du vil have bedømmelsen fra den obligatoriske selvvalgte opgave med på afgangsbeviset.