Praktisk information

3
Optagelse

For at blive optaget på skolen, skal man have været på besøg på skolen først. Her bliver man mødt af elever fra skolens elevoptagelse, som viser rundt og fortæller om hverdagen her.

Efter rundvisningen har man en samtale med skoleleder, som fortæller om skolen i bredere forstand. Indholdet for samtalen er derudover at få et indtryk af den enkelte elev og dennes faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Efter samtalen aftaler man en besøgsdag/praktikuge. Man vil blive tilknyttet en kontaktperson fra den klasse man er på besøg hos.

Kontaktpersonen skal hjælpe en med at føle sig tryg og sikker. Man deltager så godt man kan i alle undervisningsaktiviteter og får selvfølgelig også mad mens man er her. Beslutning om optagelse tages efter endt besøg/praktik.

Bus til og fra skolen

Om morgenen afgår bus nr 380R fra Hillerød station kl 08:23 mod skolen. Stoppested ved Bauhaus. Om eftermiddagen afgår bus nr 325 kl. 15:02 mod Hillerød station . Alle busser er offentlige busser.

Skolepenge

Skolens økonomi baseres på et statsligt tilskud og forældrebetaling. Forældrebetaling udgør 2.010 kr. pr. måned i 11 rater. Juli måned er betalingsfri. Skolepengene dækker alle udgifter vedrørende skolegang inklusive lejrskoler og den daglige frokost.

Skolens bankforbindelse er Sydbank: Reg.nr. 7712, Konto. nr. 0000124953.

Søskenderabat

For 2. og 3. barn betales halv pris. Skolepengene, der betales i 11 rater, forfalder til betaling forud, senest den 1. i måneden.

Indskud

Ved elevers indmeldelse på skolen betales et indskud svarende til 3 måneders skolepenge. Indskuddet er pt. 6.030 kr.

Der betales indskud pr. barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og betales i forbindelse med elevens indmeldelse på skolen.

Det betalte indskud tilbagebetales ved afslutning af 9. eller 10. klasse (se endvidere skolens vedtægter).

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statslige pulje og skolens egen pulje. Der søges for et år ad gangen, og ansøgningsfristen er medio juni.

Det er muligt at rette henvendelse til fripladsudvalget i løbet af året. Sammen med fripladsansøgningen skal vedlægges en årsopgørelse.

Maden tilberedes og serveres af skolens køkkenleder

Maden, vi spiser, er sund, nærende og varieret – og smager godt. Økologi og bæredygtighed er elementer i den daglige madlavning. Vi ønsker rene og sunde råvarer, og vi bestræber os på, med de muligheder vi har, at være ansvarsbevidste i vores forbrug af madvarer. Det betyder i praksis at der indgår økologiske produkter, hvor det er muligt, og at madordningen er tænkt og indrettet på en sådan måde, at vi så vidt muligt undgår madspild.

Med madordningen ønsker vi at være med til at kvalificere og styrke unges madvaner, med sund og nærende mad at give dem muligheder for gode vilkår for læring og ikke mindst at skabe en fælles, tryg og genkendelig ramme omkring maden, hvor vi spiser sammen – alle sammen – hver dag.

Alle på skolen, elever og ansatte, spiser sammen i kantinen i den fælles spisepause, som ligger midt på skoledagen. Man spiser altid med sin hjemmegruppe.

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |