Fælles retningslinjer

Skolen er rammen for læring og udvikling i fællesskab. Den skal være et godt sted at lære og et godt sted at være for alle der går her. Vores samvær tager altid afsæt i det. Derfor er vi opmærksomme på hinanden og lytter til hinanden. Det betyder at hverdagen er præget af en åben dialog og en gensidig forpligtelse i de relationer, vi har med hinanden.

3

Nogle områder har vi beskrevet her i enkle, fælles retningslinjer:

Vedrørende undervisning
  • Hvis man er forhindret i at møde i skole (til tiden), meddeler man det til skolen telefonisk eller på mail.
  • Mobiltelefon må kun bruges i undervisningen i det omfang, den er en del af undervisningen. Ellers skal den være på lydløs og gemt væk.
  • Brug af internet, sociale medier m.m. bruges i det omfang det er aftalt og en del af undervisningen.
  • Vi afslutter altid undervisningen med at klargøre klasseværelset og øvrige områder man har brugt til næste undervisningsdel ved at rydde op, feje, sætte stole op m.m.
  • Når vi er ”ude af huset” på lejrskole, på besøg i virksomhed, på museum, i teater m.m. er vi nysgerrige, åbne og interesserede i at tilegne os viden, oplevelser og erfaringer. Derfor er vi respektfulde og forstående over for den virkelighed, vi er deltagere i uden for skolen. Vi skal se men ikke nødvendigvis ses!
Vedrørende samvær
  • Vi spiser frokost sammen i vores hjemmegrupper i skolens kantine.
  • Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.
  • Det er ikke tilladt at medbringe og indtage rusmidler på skolen.
  • Tegning, tagging, graffiti m.m. er ikke tilladt nogen steder. Det kan dog godt være muligt fx på en dertil opsat graffiti-væg, som skolen har besluttet i fællesskab.
  • Grænseoverskridende og ekskluderende adfærd tolereres ikke.

På lejrskoler, ekskursioner og andre aktiviteter, uden for skolens område, gælder som udgangspunkt de samme regler som på skolen.

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |