Teamet bag DAS

3

 

De ansatte
Morten S. Pedersen

Morten S. Pedersen

Skoleleder

 

Ann Feldbak Bahn

Ann Feldbak Bahn

Skolesekretær og bogholder

 

Vibeke Hornslet

Vibeke Hornslet

Lærer

 

Mika Friis

Mika Friis

Lærer

 

Line Rylander Corr

Line Rylander Corr

Lærer

 

Michael Hye-Knudsen

Michael Hye-Knudsen

Lærer

 

Stefanie Jacobsen

Stefanie Jacobsen

Lærer

 

Hans Hjorth

Hans Hjorth

Pedel

 

Søren Jensen

Søren Jensen

Køkkenleder

 

Finn Trebbien

Finn Trebbien

IT-medarbejder

Skolens bestyrelse

Skolen er en selvejende institution, der modtager tilskud efter friskoleloven. Skolens ledelse sker således inden for de rammer, der fastsættes i friskoleloven. På den måde er bestyrelsen ansvarlig for skolens drift over for undervisningsministeriet, og den varetager den overordnede ledelse.

På den årlige generalforsamling i april måned fremlægger skolens bestyrelse resultatet af året arbejde, og de planer der måtte være for det og de kommende år. Skolens vedtægter bestemmer bestyrelsens sammensætning og hvordan valg af bestyrelsesmedlemmer foregår.

Per Kristensen

Per Kristensen

Formand/kasserer

tlf. 40 34 71 78
Mail: perk.dir@gmail.com

Monica Marcussen

Monica Marcussen

Næstformand

tlf. 27 51 04 98
Mail: monicarosenville@hotmail.com

Merete Frederiksen

Merete Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Kristina Schmidt

Kristina Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |