Teamet bag DAS

3

 

De ansatte
Morten S. Pedersen

Morten S. Pedersen

Skoleleder

 

Line Rylander Corr

Line Rylander Corr

Lærer

 

Kristian Rasmussen

Kristian Rasmussen

Lærer

 

Ann Feldbak Bahn

Ann Feldbak Bahn

Skolesekretær og bogholder

 

Agnethe Dahl

Agnethe Dahl

Lærer

 

Hans Hjorth

Hans Hjorth

Pedel

 

Michael Hye-Knudsen

Michael Hye-Knudsen

Lærer

 

Stefanie Jacobsen

Stefanie Jacobsen

Lærer

 

Søren Jensen

Søren Jensen

Køkkenleder

 

Martin Boll

Martin Boll

Lærer

 

Vibeke Hornslet

Vibeke Hornslet

Lærer

 

Camille Kairies

Camille Kairies

Køkkenmedhjælper

 

Skolens bestyrelse

Skolen er en selvejende institution, der modtager tilskud efter friskoleloven. Skolens ledelse sker således inden for de rammer, der fastsættes i friskoleloven. På den måde er bestyrelsen ansvarlig for skolens drift over for undervisningsministeriet, og den varetager den overordnede ledelse.

På den årlige generalforsamling i april måned fremlægger skolens bestyrelse resultatet af året arbejde, og de planer der måtte være for det og de kommende år. Skolens vedtægter bestemmer bestyrelsens sammensætning og hvordan valg af bestyrelsesmedlemmer foregår.

Per Kristensen

Per Kristensen

Formand/kasserer

tlf. 40 34 71 78
Mail: perk.dir@gmail.com

Monica Marcussen

Monica Marcussen

Næstformand

tlf. 27 51 04 98
Mail: monicarosenville@hotmail.com

Erik Toft

Erik Toft

Bestyrelsesmedlem

tlf. 24 44 39 09
Mail: skovhus-toft@mail.tele.dk

Merete Frederiksen

Merete Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

tlf. 44 77 62 85
Mail: mtf@balk.dk

Kristina Schmidt

Kristina Schmidt

Bestyrelsesmedlem

tlf. 40 62 61 93
Mail: kristinadabo@gmail.com

Kathrine Damm-Frydenberg

Kathrine Damm-Frydenberg

Suppleant

tlf. 61 607563
Mail: kd_frydenberg@hotmail.com

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: das-adm@mail.tele.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |